Contact

Contact

Voor meer informatie of om een afspraak te maken:


0343-518141

praktijkselmabijl@gmail.com


Praktijkadres:

Sportlaan 63

3971 NB Driebergen


De praktijk is makkelijk bereikbaar met de trein, ongeveer 15 min lopen vanaf het station Driebergen-Zeist.

Met de auto is het 5 min. vanaf de afslag van de A12.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat.


Rekeningnummer:NL 05 INGB 0006255848

K. v. K. nummer: 30261037       DISCLAIMER

Selma Bijl is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Zij  zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen. Natuurgeneeskunde en Acupunctuur en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de mij gegeven natuurgeneeskundige behandelingen. In het geval dat de ik u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseer, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan mij en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijk-heid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit ik uit.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Selma Bijl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mij.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Selma Bijl  kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Selma Bijl attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

Klachten.

ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen. Zie de klachtenregeling op de website van de NWP. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.